Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Greige

#STHCCSHNOTRY-WHTHZYGRYGRGE
Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Greige