Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Red

#STHCCSHNOTRY-WHTHZYGRYRED
Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Red